Ultrazvukové vyšetření v těhotenství

Ultrazvuk je v dnešní době neodmyslitelnou součástí těhotenského vyšetření.  Nevyužívá se však jen v porodnictví, ale i v ostatních medicínských oborech.
V 60. letech se ultrazvuk začal rozvíjet, postupem času tato metoda doznala obrovského vývoje po stránce technické i v metodice vyšetřování.

Podstata ultrazvuku

Podstata ultrazvuku tkví v mechanickém vlnění o vyšší frekvenci, než je běžně slyšitelný zvuk. Pro ultrazvukové vlnění je tkáň lidského těla nehomogenní prostředí, ve kterém se vlny částečně pohlcují, částečně lomí a odrážejí a částečně jimi procházejí.

Obecně lze říci, že čím větší je hustota tkáně, tím více paprsků se odrazí. Sonda pak odražené paprsky přijímá. Slouží zároveň i jako vysílač.

Co to vlastně znamená v praxi? Například obraz tekutiny se jeví tmavě, obraz kosti bude zase naopak velmi světlý.

Vyšetření těhotných

Při vyšetření nastávajících maminek se využívá dvou typů ultrazvukových sond. První je označována jako břišní, vypouklá sonda a vnitřní poševní sonda, kterou lékař zavede do pochvy a umožní mu tak zobrazení vnitřních orgánů.

Břišní sonda nejlépe zobrazuje břišní dutinu. Aby se dobře „ukázala“ oblast malé pánve, je nutné, aby pacientka měla plný močových měchýř, což může být trošku nepříjemné. U vaginální sondy je naopak naplněný močový měchýř překážkou.

Odborníci uplatňují dva typy zobrazení. Nejužívanějším je dvojrozměrné (2D), nově je také využíváno v diagnostice třírozměrné (3D), respektive 4D zobrazení, přičemž čtvrtým rozměrem se rozumí velmi krátký časový úsek potřebný k rekonstrukci obrazu.

Dopplerovské vyšetření
 slouží k měření průtoků krve cévami. V porodnictví se používá pro posouzení stavu plodu – měření průtoku krve pupeční arterií i dalších artérií.

Sonda pak odražené paprsky přijímá. Slouží zároveň i jako vysílač.Ultrazvuk dokáže monitorovat plod v jednotlivých obdobích gravidity. Plod „odhalí“ již 3. až 4. den po vynechání menstruace. Samozřejmě je to velmi individuální. V 6. týdnu lékař vidí srdeční akci embrya, za dva týdny hlavu, tělo i základy končetin. Základy všech orgánů plodu jsou viditelné na konci prvního trimestru.

Proč se ultrazvukové vyšetření využívá?

Důvodem je vyloučení patologických stavů. Až 97 % vývojových vad dokáže odhalit ultrazvukový screening společně s krevním vyšetřením.

3D obraz poskytne nastávajícím rodičům reálný obraz jejich miminka. Od dvojrozměrného obrazu lze pozorovat nálady plodu, chování nebo momentální výraz.

Při dodržování zásad bezpečného vyšetřování je jeho biologická aktivita velmi malá. Platí, že ultrazvuk se má využívat pouze k diagnostickým účelům, používat ho po dobu nezbytně nutnou, provádět ho erudovaným lékařem a tak často, jak to je nezbytně nutné.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *