|

Aby vaše dítě netloustlo

Obezita jako nemoc charakterizovaná nadměrným množstvím uloženého tuku postihuje všechny věkové skupiny. Děti však mají mnohem menší šanci (pouze 20 procent), že se v dospělosti této nemoci zbaví. Navíc osoby postižené 3. stupněm obezity většinou nepřežívají hranici 60 let.

Podle posledních výsledků měření českých dětí v roce 2000 v náhodně vybraných školách je ve věku od 7 do 11 let obézních (nikoliv dětí pouze s nadváhou) 6 procent chlapců a 5,6 procent dívek.

Obezita z dnešního pohledu není pouze kosmetickou vadou. Dětský organismus se při obezitě musí potýkat s přetěžováním kosterního a svalového systému, při kterém vznikají vybočení páteře a kloubů.

Obezita bývá často provázena i psychickými změnami se sklonem k depresivním stavům. Ovlivňuje také metabolismus, např. vzniká odolnost vůči inzulínu. Často přidružené respirační potíže a jiné projevy znemožňují plnohodnotné zapojení do společnosti. Proti této nemoci je jednodušší bránit se preventivně dostatečnou fyzickou aktivitou, správným stravováním a kvalitní informovaností.

Fyzická aktivita

Pro dítě by měla být každodenní fyzická aktivita samozřejmostí. Vlastním pasivním přístupem k volnému času se rodiče mohou nevědomky dopouštět podporování sedavého stylu života u dětí. Pouhé zákazy sledování televize nebo počítače mnohdy pouze prohlubují odpor k pohybu. Je zapotřebí nabídnout dítěti takovou alternativu fyzické aktivity, při které se bude cítit příjemně (např. psychomotorika).

Stravování

Porce pro dítě 4-5 let by měla být ekvivalentem 0,6 porce dospělého, u dítěte 6 – 10 let ¾ porce dospělého a od 11 do začátku puberty 0,8 porce dospělého.

Dítě si buduje stravovací návyky od batolecího věku. Je proto na rodičích, aby s důsledností prosazovali správnou výživu již od začátku. V předškolním věku se rodiče nezřídka potýkají s odmítáním stravy a prvními potravinovými závislostmi např. na džus. Dítě si v tomto věku žádá větší pestrost stravy (různé teploty, konzistence, tvary a chutě).

Ve školních létech by se rodiče měli zaměřit na pravidelnost. Riziko obezity se u dětí, které nesnídají, prudce zvyšuje. Zajistit kvalitní snídani a svačinu by měli rodiče, nikoliv se spoléhat na sortiment automatů. Dítě není ve věku, kdy je schopno rozhodnout, která strava je pro něj vhodná! V zimním období můžete nahradit čerstvé ovoce sušený ovocem a dopřát dítěti zdravou výživu po celý rok.

Obědy ve školní jídelně často nesplňují očekávání dítěte, zato výživová doporučení pro daný věk splňovat musí. Odkládání oběda do doby po vyučování nesplňuje potřebu pravidelnosti stravování.

Použitá literatura a jiné zdroje:

  • MÜLLEROVÁ, Dana. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2003, 99 s. ISBN 8072544217.
  • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2003, 434 s. ISBN 80-86022-93-5.
  • SVAČINA, Štěpán; MÜLLEROVÁ, Dana; BRETŠNAJDROVÁ, Alena. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012, 331 s. ISBN 978-80-7387-347-9.
  • SVAČINA, Štěpán; BRE

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *