Výživa dětí – je co řešit
|

Výživa dětí – je co řešit

Zpracovat dané téma do krátkého textu je neřešitelný úkol. Musel by to být stručný seznam vědeckých faktů a z nich plynoucích důrazných varování, následovaný ještě důraznějšími doporučeními. Navíc obecná a v praxi nepoužitelná doporučení jsou kritizována ze všech stran. Také pokusy o nařízení (tj. vyhlášky) selhávají, jak se ukázalo při přípravě opatření k ozdravění školního…